U bevindt zich hier: 

>> Therapie en consultatie 

  |  

Startpagina

  |Intake


Voordat de behandeling start vinden er eerst 2 3 intakegesprekken plaats. In deze gesprekken gaan we eerst goed kijken waar u last van hebt.
Daarna staan we ook stil bij uw huidige levenssituatie : woont u nog thuis bij uw ouders, woont u op uzelf of samen met een partner, kinderen.
Hoe gaat het op uw werk, of op school. Hebt u een sociaal netwerk.
En we gaan samen uw levensgeschiedenis in kaart brengen: hoe is uw leven tot nu toe verlopen. Wat hebt u in uw leven meegemaakt, wat een rol kan spelen in uw huidige klachten.
Aan de hand van deze gesprekken, gaan we kijken, hoe het komt dat u de klachten, waarvoor u zich hebt aangemeld, hebt ontwikkeld. Met andere woorden; hoe kunnen we de klachten gaan begrijpen.
Tevens wordt bekeken, of psychotherapie voor u de meest aangewezen vorm van behandeling is. Er zal een diagnose worden gesteld. Aan de hand van deze diagnose wordt er een behandelplan opgesteld, waarin we samen gaan bespreken, waar we in de therapie mee aan de slag gaan. Het is belangrijk, dat we het eens zijn over wat er speelt en waaraan gewerkt wordt.

Na de intakegesprekken kan de therapie al snel volgen, er is geen wachttijd tussen de intake en de therapie.

Psychotherapie


Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin het uiteindelijke doel is het verminderen of doen oplossen van de klachten of het beter hanteerbaar maken van de problemen waar u mee kampt.
In de gesprekken gaan we samen niet alleen bespreken waar u last van hebt, maar zullen we ook samen op zoek gaan naar achterliggende gedachtes en gevoelens - zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld- die vaak minder bewust zijn en hun wortels hebben in het verleden. Deze onbewuste gevoelens en gedachtes leiden vaak tot psychische klachten waardoor u steeds in dezelfde patronen schiet, zonder dat het u lukt om dit te veranderen.
We zullen dan ook steeds bezig zijn om gevoelens en gedachtes die van binnen bij u leven te benoemen en te bespreken, waardoor u meer grip krijgt op uw doen en laten.

Duur van de therapie


Het is niet mogelijk om van te voren al te bepalen hoe lang een therapie duurt. Dit hangt af van veel factoren. Bijv. Hoe lang u al min of meer last hebt van uw klachten. Of in hoeverre u last hebt van uw problemen in meerdere gebieden van uw leven , bijv. En op uw werk, en in uw relatie etc. Na de intake is daar wel iets meer over te zeggen. Meestal duurt en behandeling toch wel gauw een jaar of langer.

Overige


Kwaliteitsstatuut en privacy regeling kan bij mij opgevraagd worden.